اطلاعاتی برای خانواده ها


این روزها برای همه ما، همچنین و به ویژه برای افراد دارای نیازهای خاص و خانواده های آنان چالش برانگیز است. در چنین مواقعی، نباید از چنین گروه های آسیب پذیر غافل شد و باید به تأثیر بحران کرونا بر زندگی آنها توجه ویژه ای داشت. به همین دلیل است که ما، یک همکاری بین المللی بین محققان بیش از 14 کشور جهان، بهم پیوسته ایم تا بررسی کنیم که چگونه همه گیری ویروس کرونا (COVID-19) و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن بر این افراد و خانواده های آنان تأثیر گذاشته است. هدف ما این است که به درک بهتر تجربیات این افراد و خانواده های آنان و همچنین طراحی مداخلات در آینده برای بهبود کیفیت زندگی آنان کمک کنیم.

به این منظور، ما پرسشنامه آنلاینی را به بیش از 9 زبان برای شما، خانواده ها، والدین و مراقبان افراد دارای نیازهای خاص (از قبیل، اختلال طیف اتیسم، سندرم ویلیامز، سندرم داون و ...) تدوین کرده ایم که می توانید به راحتی در منزل و ظرف مدت حدوداً نیم ساعت آن را تکمیل کنید.

برای مشارکت در این مطالعه، لطفاً زبان مورد نظر خود را در این صفحهانتخاب کنید.

emotion@unidistance.ch از حمایت و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم. اگر سوالی دارید، لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس در تماس باشید:


یک نسخه از بروشور مطالعه را دانلود کنید.


اخبار


راه اندازی وب سایت! logo

16 آوریل 2020 معادل با 28 فروردين 1399 - راه اندازی وب سایت!

وب سایت ما به صورت آنلاین است.منابع

توصیفات