Information till familjer


Vi genomlever alla en besvärlig tid – och det gäller inte minst för människor med funktionsnedsättning och deras familjer. Det är i tider som den här som sårbara grupper som till exempel de med funktionsnedsättning verkligen inte får försummas och att vi särskilt måste uppmärksamma hur krisen påverkar deras liv. Detta är anledningen till varför vi, forskare från fler än 14 länder, slagit samman våra krafter i ett internationellt forskningsprojekt för att undersöka coronaviruspandemin (COVID-19) och hur dess politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser påverkar dessa personers och deras familjers liv. Vårt mål är att bidra med ökad förståelse av deras upplevelser och att påverka hur framtida insatser kan designas för att förbättra livskvaliteten för denna grupp

För detta ändamål har vi skapat en online-enkät på fler än 9 språk för att du, familjer, föräldrar eller vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning (t ex ASD/autism, Williams syndrom, Downs syndrom osv.) som kan bekvämt kan besvaras hemifrån på ungefär 30 minuter.

För att delta, välj ditt språk på den här this sidan.

Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på emotion@unidistance.ch


Ladda ner reklambladet i PDF


Nyheter


Webbsidan publiceras logo

16 April 2020 - Webbsidan publiceras

Vår webbsida är online.

Resurser

Kommer snart.

Vittnesmål


Mamma till dotter med flera svåra funktionsnedsättningar

23 april 2020

Tyskland

Familjer som har barn/unga eller vuxna med svåra funktionsnedsättningar är totalt bortglömda i pandemidiskussionen. Skolor och förskolor är stängda, korttidsboenden, lovverksamhet och LSS-boenden – allt är stängt – allt stöd försvinner. Detta är det största problemet. Även före Corona levde familjer med barn med funktionsnedsättning i social isolering…”